Comité mediX

Dr méd. Felix Huber

Président mediX suisse, mediX zürich

Dr méd. Leander Muheim

Vice-président mediX suisse, mediX zürich

Dr méd. Anne Sybil Götschi

MedSolution

Dr méd. Adrian Wirthner

mediX bern

Dr méd. Reto Christian Müller

mediX luzern

Dr méd. Urs Keller

PizolCare, membre de mediX suisse

Dr méd. Thomas Mayer

mediX säntis

Dr méd. Martin Büchi

mediX gruppenpraxis

Dr méd. Walter Schweizer

mediX limmimed

Dr méd. Christine Rebmann

mediX winterthur